SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette
Uitslagen
28 Oktober
Er zijn uiteindelijk 4 wijzigingen gemaakt ten opzichte van de uitleg : A/B/C: RC 50 van opdracht 68 is van fout naar goed gegaan. Het tweede bord waar de tent op stond afgebeeld, was weggehaald en daardoor kon je de opdracht niet uitvoeren. A/B: opdracht 52 : RC H moest niet worden genoteerd. Uitsluitend borden kunnen nader gepreciseerd worden naar de tekst die zich daarop (daaraan, daarin) bevindt. A/B: RC 69 van opdracht 70 is van goed naar fout gegaan. In de tekst op het bord waren wel degelijk 3 plaatsnamen terug te vinden. Dat de plaatsnamen overlappen is geen punt. (Zie de uitspraken reglementscommissie). Dit in tegenstelling tot een kennelijk door de uitzetter geplaatste WW. Die moet volgens het DRR art 8.g. - naast (een) eventueel op het bord aanwezige pijl(en) - uitsluitend tekst, die bestaat uit óf één plaatsnaam, óf twee of meer elkaar niet overlappende plaatsnamen bevatten. C: RC S van opdracht 73 is goed naar fout gegaan. voor “krek wak wouw” weg R. Dit is tekst en dient in de routeopdracht in hoofdletters en tussen aanhalingstekens te staan.