Wat is een puzzelrit? In het kort komt het er op neer dat je aan de hand van een routebeschrijving een afstand van ongeveer 25 kilometer aflegt, zonder daarbij in de foefen te trappen die de uitzetter heeft gebruikt. Hoe doe je dat? Bij de start ontvangt elke deelnemer een routebeschrijving. Aan de hand van genummerde routeopdrachten wordt de route verreden. Je kunt daarbij alleen gebruik maken van alle voor het openbaar rijverkeer (auto en motor) openstaande inrijmogelijkheden. Elke routeopdracht moet leiden tot een richtingverandering. Zolang een opdracht (nog) niet uitvoerbaar is, rijd je rechtdoor, net zo lang tot de opdracht wél uitvoerbaar is; of totdat je wordt opgevangen door een zogenaamde Routecontrole (RC). Bij de start ontvangt iedere deelnemer ook een controlekaart. Langs de route staan routecontroles (RC). En als je deze controles passeert noteer je die op je controlekaart. De routecontroles bestaan uit een oranje bordje met daarop een letter of een getal in de linkerbovenhoek (op de foto letter G). Uitsluitend die letter of getal noteer je in het eerste vrije vakje van je controlekaart. Er zijn ook routecontroles met een extra opdracht. Dit wordt een herstelopdracht genoemd. Deze herstelopdrachten dienen om je (weer) op de goede route te brengen of te houden. Herstelopdrachten zijn altijd in “code” en dienen met voorrang uitgevoerd te worden. De toegestane herstelcodes staan in het puzzelreglement, maar een voorbeeld hiervan is: 1R = eerste weg rechts Dus eerst de herstelopdracht uitvoeren en dan doorgaan met de route- opdracht. In een routeopdracht zijn uitsluitend de volgende afkortingen toegestaan: RC = onbemande routecontrole L / R = links / rechts VRW = voorrangskruispunt te herkennen aan een verkeersbord of zgn. haaientanden op de weg H = huisnummerbord(je) (VADNA) = Verkeersbord aanduidende doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen In opdrachten worden oriënteringspunten gebruikt, die zich uitsluitend aan de rechterzijde van de route mogen bevinden (of recht voor je). Welke opdrachten kun je krijgen? Bijvoorbeeld: 16. na bank, lantaarnpaal en brug viersprong L. Per opdracht dienen de gevraagde oriënteringspunten in de juiste volgorde voor te komen en zich gehéél na elkaar te bevinden. Dus in het voorbeeld eerst de bank, dan een lantaarnpaal en dan een brug. Oriënteringspunten moeten vaststaande objecten zijn, maar ook afbeeldingen van deze objecten. Ook kan gebruik worden gemaakt van teksten. Als een tekst wordt bedoeld staat deze in de route-opdracht in hoofdletters en tussen aanhalingstekens. De gevraagde tekst dient op één bord te staan, zonder andere tekens of teksten. Bijvoorbeeld: 12. na "BANK" R betekent dat je na de tekst bank naar rechts gaat. 13. na bank L betekent dat je na een bankgebouw (of een zitbank) links gaat. Met één hoofdletter en tussen aanhalingstekens geplaatste delen van een opdracht dien je als straatnaam waar te nemen. Bijvoorbeeld: 14. "Tholenstraat" L betekent dat je een weg met de naam “Tholenstraat” links in moet slaan, zichtbaar door het straatnaambord in de linkerweg. Indien een gedeelte van een opdracht onderstreept is, bevat dat deel van de opdracht geen val. Bijvoorbeeld: 15. na rood/witte slagboom 1e weg R rood/witte is géén val, slagboom kán een val zijn Een viersprong is een samenkomst van vier wegen. (kruispunt) Een driesprong is een samenkomst van drie wegen, waar de weg waarop men rijdt zich splitst in twee andere wegen (Y-splitsing) Een VRW is een voorrangswegsituatie waar uit een verkeersbord of zgn. haaientanden op de weg) blijkt, dat je voorrang moet verlenen aan het verkeer op de kruisende weg Een einde weg is een situatie waar je alleen links of rechts kunt. (T-splitsing) . Een weg kan naar aard worden aangeduid (bijvoorbeeld: asfaltweg of klinkerweg) Een weg kan met naam worden aangeduid (bijvoorbeeld: "Kalverstraat" of "Hofje") Een weg die zichtbaar doodlopend is wordt geacht niet te bestaan. Wat is hier nou zo moeilijk aan? Een voorbeeld van een routebeschrijving: 1. viersprong rechts (Broekstraat) 2. na derde lantaarnpaal klinkerweg rechts 3. tweede vierprong rechts 4. na klinker weg links 5. na flesje bier rechts 1. Ga op een viersprong (samenkomst van vier wegen) rechts. De weg die ingereden wordt, dient de Broekstraat te zijn. 2. Na de derde lantaarnpaal (die volgens het reglement uitsluitend aan de rechterzijde van de weg gezocht moet worden) klinkerweg rechts in gaan, waarbij je moet opletten dat de weg ook echt een klinkerweg is en deze bijvoorbeeld niet voor de helft uit asfalt bestaat (zoals op de foto). 3. Hier moet de navigator of kaartlezer dus opletten. Er staat vierprong in plaats van viersprong. Dat is niet per ongeluk een typefout, maar een test van de uitzetter of iedereen nog oplet. Niemand weet wat een vierprong is, dus rechtdoor blijven rijden tot een routecontrole iedereen weer op de juiste route brengt. 4. Ook hier moet de navigator opletten. Er staat wederom bewust een spatie tussen de woorden klinker en weg. Dat betekent dat er op zoek gegaan dient te worden naar een klinker (straatklinker, maar ook de letters A, E, I, O of U) om daarna eerste weg links te gaan. 5. Langs de route komen de deelnemers vast en zeker een leeg bierflesje tegen. Toch niet rechts gaan om de opdracht uit te voeren, omdat er nogal een flink verschil is tussen een bierflesje (leeg) en een flesje bier (vol), dat zullen de liefhebbers bevestigen. Hoe heb je het gedaan? Door middel van bemande- en onbemande routecontroles controleren de uitzetters of de deelnemers de door de uitzetter bedoelde route foutloos rijden. Voor elke gemiste goede controle, alsmede voor elke genoteerde foutcontrole krijgt een deelnemer 30 strafpunten. Voor elke minuut die een deelnemer te vroeg of te laat bij de finish komt, krijgt hij 1 strafpunt Aan het eind van de rit wint de deelnemer die het kleinste aantal strafpunten heeft behaald. Aan het einde van de rit krijg je een uitleg van de rit en kun je zien waar en waarom je verkeerd bent gereden. We wensen je veel wijsheid, maar vooral veel plezier tijdens de rit!
Bank
SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette