SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette
Privacyverklaring website Motor- en Autoclub (MAC) “De Zeeuwen”
www.macdezeeuwen.nl is een website van MAC “De Zeeuwen”. MAC “De Zeeuwen” kan persoonsgegevens over u verwerken, indien u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MAC “De Zeeuwen” verstrekt. Uw wordt namelijk gevraagd uw naam en emailadres in te vullen. Waarom MAC “De Zeeuwen” gegevens nodig heeft MAC “De Zeeuwen” heeft deze gegevens nodig om uw (aan)vraag en/of opmerking middels het door u opgegeven emailadres te kunnen beantwoorden. Hoe lang MAC “De Zeeuwen” gegevens bewaart MAC “De Zeeuwen” bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het afdoen van de door u gestelde (aan)vraag en/of opmerking. Delen met anderen MAC “De Zeeuwen” verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden. Google Analytics MAC “De Zeeuwen” maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), door Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan MAC “De Zeeuwen” te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MAC “De Zeeuwen” heeft hier geen invloed op. MAC “De Zeeuwen” heeft Google geen toestemming gegeven om via MAC “De Zeeuwen” verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@macdezeeuwen.nl. MAC “De Zeeuwen” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiligen MAC “De Zeeuwen” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MAC “De Zeeuwen” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MAC “De Zeeuwen” op via info@macdezeeuwen.nl