c. driesprong: een samenkomst van drie wegen, waar de weg waarop men rijdt zich in voorwaartse richting splitst in twee andere wegen. d. viersprong: een samenkomst van vier wegen, waarop naar rechts, naar links en (min of meer) rechtdoor gereden kan worden. 6. AFKORTINGEN In een routeopdracht zijn uitsluitend de volgende afkortingen toegestaan: L - links 1 e (2 e ) enz. - eerste (tweede) enz. R - rechts RC - routecontrole H - huisnummerbord VRW - voorrangswegsituatie VADNA - Verkeersbord(en) Aanduidende Doodlopende weg als Niet Aanwezig beschouwen 7. ORIENTERINGSPUNTEN a. Oriënteringspunten zijn vaste objecten, zoals bijv.: 1. brievenbussen, kerken, scholen en afbeeldingen van bijv. een kerk 2. wegen en wegsituaties 3. teksten 4. Officiële verkeersborden en kennelijk door de uitzetter geplaatste (zelf gemaakte) versies hiervan. b. Oriënteringspunten dienen in de aangegeven volgorde (na-bij-voor) en geheel achter elkaar bereikt te worden. Bijv.: 16. na kerk en school R : eerst de kerk geheel passeren daarna de school en dan pas naar rechts. c. Het is niet toegestaan gebruik te maken van oriënteringspunten die: 1. gezien vanuit de rijrichting geheel achterwaarts zijn 2. zich geheel links van de as van de bereden route bevinden, met uitzondering van wegen in routeopdrachten als bijv.: 2 e asfaltweg L (beide asfaltwegen dienen zich links te bevinden) of “Dokweg”L of klinkerweg L 3. zich in een opstal bevinden 8. TEKSTEN Een oriënteringspunt dat in de routeopdracht in hoofdletters en tussen aanhalingstekens staat vermeld, moet men als tekst waarnemen. Dit oriënteringspunt, dat op (aan, in) één vast voorwerp moet voorkomen, dient in zijn geheel, incl. leestekens, in de routeopdracht te worden vermeld. Na “SCHOOL”R betekent dat men na de tekst SCHOOL (al dan niet met hoofdletters) rechts moet gaan. 9. STRAFPUNTEN Voor elke gemiste of foute routecontrole krijgt u 30 strafpunten. Voor elke minuut dat u te vroeg of te laat bent krijgt u 1 strafpunt.
Voorbeelden: Vanuit A naar B 1e weg L vanuit H naar R ge en op dr acht (w eg T mag do or naar C asfaltweg R (of 1e weg R, of viersprong R) verkeersbord niet worden ingereden) naar D 2e weg L (of 2e asfaltweg L) vanuit J naar H einde weg R, 1e weg L naar G klinkerweg R (of 2e weg R) naar K 1e weg L let op !!! weg E is zichtbaar doodlopend!! vanuit L naar K 1e weg R naar H na “8” 2e weg R (of na klinkerweg R) naar M einde weg L, 1 e weg L naar J 3e weg L (door DLW is weg F niet aanwezig!!) naar L 4e weg L (door DLW is weg F niet aanwezig!!) naar M 2e viersprong L (door DLW is weg F niet aanwezig!!) naar N na 3e weg en lichtmast R naar P einde weg L (of voor schrikhek L) naar S VRW R