SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette
Breinbreker
2018
2018
In ons clublad staan breinbrekers voor iedere klasse. Op deze pagina vinden jullie de uitleg van de breinbrekers van ons clublad september 2020
Je kunt bij de uitmonding van de linkerzijweg niet beoordelen of je deze langs de andere zijde in mag rijden. Door het bord eenrichtingsweg zou dit natuurlijk voor de hand liggen, maar waarneembaar is het niet. Derhalve mondt de Aweg niet uit op de bereden route en dien je dus RC A te noteren.
Ter plaatse waar je de linker zijweg kunt inrijden, kun je weliswaar de voorrangsweg voor je zien liggen en deze ligt ook nog eens aan de rechterzijde van de as van de weg waarop je rijdt, echter deze voorrangsweg mondt niet uit op de route waarop je rijdt.De voorwaartse weg tussen de linker zijweg en de voorrangsweg zelf is hieraan debet.Wegen die niet uitmonden op de bereden route mag je niet gebruiken, derhalve RC A noteren
Het gedeelte in de voorwaartse weg dat door de DLW is afgesloten moet je als niet aanwezig beschouwen.In dat geval is de voorwaartse weg een weg welke begint als asfaltweg en dan verder gaat als klinkerweg.Volgens artikel 4c van het puzzelreglement mag je zo'n weg niét asfaltweg en ook niét klinkerweg noemen.Je gaat dus niet rechtsaf