SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette
Breinbreker
2018
2018
In ons clublad staan breinbrekers voor iedere klasse. Op deze pagina vinden jullie de uitleg van de breinbrekers van ons clublad nummer 2
Oplossing Brei n breker B - klasse 42/44 Bij klinkerweg C, voor weg B viersprong R. uitvoerbaar en via RC 30 naar B . Daar weg rechts, dus A in. Na HK aa nhoudend voor weg gelegenheid L. Dus voor weg C, gelegenheid B in en via RC 29 naar C . Daar kun je niet de voorweg A gebruiken. Was al OP in opdracht 43. Dus naar RC 32.  Goede combinatie 30,32,29,32 Oplossing Brei n breker C - klasse Vanuit F einde weg R ( naar E ) . V a nuit E naar D (eerste weg L) . Voor fiets en bromfiets betekent dat je eerst een fiets moet tegenkomen en daarna een bromfiets. Dat was niet het geval, ze stonden naast elkaar op het bord. Van volgorde is hier geen sprake (Art 7b). In dit geval rechtdoor rijden naar de g oede RC 90. Oplossing Brei n breker A - klasse Voor weg E, weg B links. Nu aanhoudend weg R passeren bij A , weg F R passeren en D in. Weg C R passeren en B in (ahd 2x uitgevoerd). Bij RC 25 keren. Nu k un je opdracht 38 terzijde stellen en aanhoudend gelegenheid L uitvoeren (opdracht 39) door weg E in te gaan (was OP in 37). Vanuit D rijden we A in. Bij B kunnen we niet naar E (was OP), dus gedwongen naar C. Via RC 24 keren en B in. Na A moeten we weer g edwongen naar D (F al OP in opdracht 38) en door naar C en weer via RC 24 keren. Niet B in (is in deze opdracht OP geweest) en ook A laten liggen (eerder al OP) door rechtdoor te rijden naar RC 26. Goede combinatie: 25,25,24,25, 24,26