PUZZELREGLEMENT              Uitgave februari 2016     1. ALGEMEEN      Een puzzelrit wordt verreden aan de hand van een in de Nederlandse taal gestelde routebeschrijving, die bestaat uit      een aantal routeopdrachten. U bent tijdens de rit verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen.     Bij de start ontvangt u een routebeschrijving en een controlekaart.    2. ROUTEBESCHRIJVING      a. Een routebeschrijving bestaat uit:   1. genummerde routeopdrachten (al dan niet opeenvolgend). 1, 2, 5, maar ook bijvoorbeeld 4a en 4b,        enz.), waarbij elke routeopdracht dient te leiden tot een niet gedwongen verandering van rijrichting.         2. In onderstreepte delen van de opdracht zitten geen instinkers.            Voorbeeld:  15. Eerste weg links                                16. Asfaltweg rechts     b. Als u een routeopdracht niet kunt uitvoeren, rijdt u net zo lang rechtdoor tot u wordt opgevangen door een          routecontrole met een herstelopdracht.   3. CONTROLES  a. De startcontrole is herkenbaar aan een blauwe vlag. Een tijdcontrole is herkenbaar aan een witte      vlag en de finishcontrole is herkenbaar aan een gele vlag. b. Een routecontrole (oranje vlag of bordje), waarvan een voorbeeld bij de inschrijftafel is geplaatst, is     linksboven voorzien van een letter of getal. Op uw controlekaart noteert u in het eerstvolgende      lege vakje deze letter/getal (in dit geval de A).  c. Alleen rechts aan de route geplaatste controles en/of herstelopdrachten mogen worden                                aangedaan c.q. uitgevoerd.     d. Herstelopdrachten dienen met voorrang op de routeopdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd.     e. Herstelopdrachten worden met onderstaande afkortingen vermeld. (in plaats van L (links) kan ook R (rechts)         voorkomen):        1L  -  eerste weg links                                                XL  -  viersprong links        AL  -  asfaltweg links                                                  YL  -  driesprong links        KL  -  klinkerweg links                                                VL  -  VRW links        EL  -  einde weg links                                                 3x  -  bij de derde maal aandoen                                       HK -  hier keren                     7  -  doorgaan met routeopdracht 7 vd routebeschrijving        BM-  bezig met routeopdracht (bijv. BM 4: HK betekent: indien bezig met routeopdracht 4, hier keren)        C:  -  herstelopdracht geldt alleen voor de C-klasse (A: alleen voor A; BC alleen voor B en C, enz.)        Uitleg afbeelding hierboven:        Letter A : noteren in het eerstvolgende vakje van de controlekaart.        De herstelopdracht is alleen voor de C-klasse(voor u dus): 1R = eerste weg rechts uitvoeren. Daarna verder met        routeopdracht 7.   4. WEGEN      a. Onder wegen worden verstaan alle voor het openbaar rijverkeer (auto en motor) openstaande inrijmogelijkheden.     b. Om een weg als oriënteringspunt te kunnen gebruiken dient deze uit te monden op de bereden route.     c.  Een weg kan naar aard (bijv. asfaltweg, klinkerweg) worden aangeduid. Een weg kan niet naar aard worden           aangeduid als de weg meer dan één aard heeft (bijv. asfalt zichtbaar overgaand in klinkers).      d. Een weg kan naar naam (bijv. “Dokweg”) worden aangeduid.     e. Een weg, die duidelijk zichtbaar doodlopend is of voorzien is van een verkeersbord aanduidende doodlopende             weg, een bord met de tekst DLW, evenals een particuliere in- en uitrit (bijv. herkenbaar aan een brievenbus),            wordt geacht niet aanwezig te zijn.   5. WEGSITUATIES      Onder een wegsituatie wordt één der onderstaande samenkomsten van wegen verstaan:     a. Voorrangswegsituatie (VRW), alleen beoordeeld komende vanuit de richting vanwaar men door zogenaamde           ‘haaientanden’ en/of een verkeersbord aanduidende (stop:) verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende          weg kan constateren dat men voorrang moet verlenen.     b. einde weg: een samenkomst van drie wegen, waarbij de linker- en de rechterweg in elkaars verlengde liggen en         waar men niet rechtdoor kan rijden.